V neustále se měnícím prostředí správy majetku zůstává jedna konstanta: prvořadý význam kultivace smysluplných vztahů s klienty. Pro správce majetku, kteří se snaží posílit svou klientelu o jednotlivce s vysokým čistým jměním, nelze úlohu marketingu přeceňovat.

Když jste finančním poradcem pro majitele firem, existuje mnoho způsobů, jak propagovat svou firmu. Od sociálních médií přes blogové příspěvky až po e-mailový marketing, počet možností může být ohromující. A pravděpodobně máte spoustu otázek, jako například: Co je marketing pro finanční poradce? Jak pomůže strategie digitálního marketingu získat nové klienty? Jak mohou finanční poradci jako já sestavit marketingový plán? 

Míra, s jakou jsou přijímány návrhy společností a investiční nabídky, je rizikovými investory označována jako tok obchodů. V tomto článku my v projektu Omega vysvětlujeme, jak mohou investoři využít a zlepšit tok obchodů s rizikovým kapitálem, aby zvýšili úspěšnost svých fondů.

Je všeobecně známo, že se k nám blíží globální recese. Jak dlouho to bude trvat nebo jak tvrdě nás to zasáhne, zatím není jisté, ale mnoho lidí a podniků už pociťuje ránu. Mnoho společností bylo nuceno zavřít své brány v důsledku přísných, ale nezbytných opatření a politik, které byly zavedeny v zemích po celém světě. U těch podniků, kterým se podařilo najít řešení, je stále vysoce pravděpodobné, že budou nuceny snížit rozpočty, propustit zaměstnance nebo dokonce zastavit své operace. 

Vzhledem k tomu, že technologie nadále utváří finanční průmysl, vzestup platforem robo-poradenství změnil způsob, jakým jednotlivci investují. Zatímco automatizace přinesla efektivitu a pohodlí, stále více si uvědomujeme, že emoce hrají významnou roli v investičním rozhodování. To vedlo k integraci emoční inteligence do robo-poradenství, čímž se překlenula propast mezi lidským dotykem a technologickou automatizací.

V dnešním rychle se rozvíjejícím finančním odvětví vyžaduje upoutání pozornosti investorů inovativní marketingové techniky, které jdou nad rámec tradičních strategií. Vzhledem k tomu, že technologie postupuje vpřed a očekávání investorů se vyvíjejí, finanční profesionálové musí zůstat na špici. Tento článek se zabývá nejmodernějšími trendy a technikami, které mohou finančním profesionálům pomoci vyniknout na trhu a řídit obchodní růst.

V dnešním vysoce konkurenčním finančním odvětví jsou efektivní marketingové strategie zásadní pro instituce, aby přilákaly a udržely klienty. Vzhledem k velkému množství dostupných marketingových kanálů je nezbytné analyzovat jejich dopad a účinnost, abychom mohli přijímat informovaná rozhodnutí. Tento článek se ponoří do oblasti marketingu finančních služeb, zkoumá různé kanály a poskytuje statistické informace. Kromě toho zkoumá výhody outsourcingu marketingového úsilí profesionálním agenturám a představuje přesvědčivý případ pro finanční instituce, aby zvážily tento přístup.

V posledních letech se množí „prověřování“ návrhů na příliv zahraničních investic. Více zemí po celém světě zavedlo procesy pro přezkoumání takových návrhů, často v určitých sektorech nebo nad konkrétními prahovými hodnotami, pokud jde o hodnotu nebo podíl akcií, s potenciálem odmítnout investice nebo je povolit za určitých podmínek. Základ pro přezkum je stále více spojen s národní bezpečností, ačkoli jsou ve hře i širší otázky veřejného zájmu

E-mailový marketing je nástroj digitální marketingové komunikace, který pomohl mnoha společnostem v jejich obchodním úspěchu. Podle TechNomads vrací e-mailový marketing 44 $ za každý utracený $. Pokud to nepoužíváte, možná to budete chtít zvážit.

Chcete-li si užít pohodlnou finanční budoucnost, investování je pro většinu lidí naprosto nezbytné. Jak ukázala pandemie koronaviru, zdánlivě stabilní ekonomiku lze rychle postavit na hlavu, takže ti, kdo nebyli připraveni na těžké časy, se budou prát o příjem. Ale vzhledem k tomu, že ekonomika zápasí s vysokou inflací a rostoucími úrokovými sazbami, jaké jsou nejlepší investice pro investory v tomto roce? Jedním z nápadů je mít kombinaci bezpečnějších investic a rizikovějších investic s vyšší návratností.

projekt Omega Chcete vidět upozornění na nejnovější příspěvky a články?
Propustit
Povolit oznámení