V dnešním rychle se rozvíjejícím finančním odvětví vyžaduje upoutání pozornosti investorů inovativní marketingové techniky, které jdou nad rámec tradičních strategií. Vzhledem k tomu, že technologie postupuje vpřed a očekávání investorů se vyvíjejí, musí finanční profesionálové zůstat na špici. Tento článek se zabývá nejmodernějšími trendy a technikami, které mohou finančním profesionálům pomoci vyniknout na trhu a řídit obchodní růst.

Personalizovaný marketing obsahu

Prvořadé je přizpůsobení obsahu konkrétním potřebám a preferencím investorů. Podle studie společnosti Evergage 88 % marketérů uvádí měřitelná zlepšení díky personalizaci, přičemž 56 % zaznamenalo nárůst větší než 10 %. S využitím datové analýzy a statistik zákazníků mohou finanční profesionálové vytvářet vysoce personalizovaný obsah, který rezonuje s jejich cílovým publikem.

Využití síly umělé inteligence a strojového učení

Technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) způsobily revoluci ve finančním průmyslu. Finanční profesionálové mohou využít algoritmy AI a ML k analýze obrovského množství dat a získat cenné poznatky. S těmito poznatky mohou činit marketingová rozhodnutí na základě dat a vyvíjet na míru šité strategie, které podporují zapojení investorů. Podle Statista se očekává, že velikost globálního trhu s umělou inteligencí dosáhne do roku 190.61 2025 miliardy dolarů.

Partnerství influencerů a mikroinfluenceři

Spolupráce s průmyslovými influencery může zvýšit důvěryhodnost a dosah finančního profesionála. Namísto zaměření pouze na makroinfluencery však může partnerství s mikroinfluencery, kteří mají specializované odborné znalosti, přinést lepší výsledky. Podle studie Influence.co mikroinfluenceři poskytují o 60 % vyšší míru zapojení do kampaní.

Interaktivní obsah a gamifikace

Investoři touží po interaktivních zážitcích. Finanční profesionálové mohou vytvářet interaktivní obsah a herní zážitky, aby zaujali své publikum. To může zahrnovat kvízy, simulace a virtuální investiční výzvy. Podle studie Content Marketing Institute generuje interaktivní obsah konverze 70 % času, ve srovnání s pouhými 36 % u pasivního obsahu.

Zážitky z virtuální a rozšířené reality

Technologie virtuální reality (VR) a rozšířené reality (AR) poskytují pohlcující zážitky, které uchvátí investory. Finanční profesionálové mohou využít VR a AR k nabízení virtuálních prohlídek investičních nemovitostí, interaktivních vizualizací portfolia a personalizovaných zážitků. Podle Goldman Sachs se očekává, že trh VR a AR do roku 95.3 dosáhne 2025 miliardy dolarů.

Marketing založený na blockchainu

Technologie blockchain nabízí zvýšenou bezpečnost, transparentnost a efektivitu v marketingovém úsilí. Finanční profesionálové mohou využít blockchain k budování důvěry a důvěryhodnosti, zejména v oblastech, jako je ochrana osobních údajů, bezpečné transakce a opatření proti podvodům. Podle MarketsandMarkets se očekává, že globální trh s blockchainem do roku 39.7 dosáhne 2025 miliardy dolarů.

Optimalizace hlasového vyhledávání

Vzestup hlasových asistentů a chytrých reproduktorů změnil způsob, jakým lidé vyhledávají informace. Finanční profesionálové mohou optimalizovat svou online přítomnost pro hlasové vyhledávání začleněním klíčových slov v přirozeném jazyce a poskytováním stručných a informativních odpovědí. Podle Comscore se odhaduje, že do roku 2022 bude 55 % domácností vlastnit chytrý reproduktor.

Hyper-cílená reklama

Přesné zacílení je zásadní pro překonání hluku a oslovení správných investorů. Finanční profesionálové mohou využívat pokročilé možnosti cílení nabízené platformami sociálních médií a programatickou reklamou k poskytování personalizovaných sdělení konkrétním segmentům investorů. Podle eMarketer se předpokládá, že výdaje na programatické reklamy dosáhnou do roku 98.3 2023 miliardy dolarů.

Závěr: V rychle se vyvíjejícím finančním odvětví jsou inovativní marketingové techniky nezbytné pro finanční profesionály, aby získali a udrželi pozornost investorů. Přijetím personalizovaného marketingu obsahu, umělé inteligence a strojového učení, partnerství influencerů s mikroinfluencery, interaktivních a pohlcujících zážitků prostřednictvím VR a AR, marketingu založeného na blockchainu, optimalizace hlasového vyhledávání a hyper-cílené reklamy se mohou finanční profesionálové umisťovat jako lídři v průmysl.

Aby se finanční profesionálové mohli úspěšně orientovat v těchto špičkových trendech a technikách, mohou využít odborné znalosti společností, jako je projekt Omega (https://web.theomega.asia). Se svými specializovanými službami pro finanční marketing mohou finanční profesionálové zůstat před konkurencí a řídit obchodní růst v digitální éře. Přijetím těchto inovativních marketingových strategií mohou finanční profesionálové vytvářet smysluplná spojení s investory a prosperovat v dynamickém a konkurenčním finančním prostředí.